0909 848 622
Online
CÔNG TY TNHH SX-TM TBVP PHƯỢNG HOÀNG
UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - HẬU MÃI
Hotline 0909 848 622
Hotline 0908.995.403
Hotline 0908 109 727
Hotline 01224401160
Bảng giá văn phòng phẩm Quí 4-2014
Download:
KTQT - Bài tập tình huống - Chương 3
Download:
Bấm kim số 10 - Plus PS-10Eloại 1
Bấm kim số 10 - Plus ...
Số Lượng: 1000
Giá: 24000 VNĐ/Cái
Chi Tiết | Đặt Mua
Bấm kim số 10 - SDI 1102 loại 1
Bấm kim số 10 - SDI 1102 ...
Số Lượng: 1000
Giá: 21000 VNĐ/Cái
Chi Tiết | Đặt Mua
Bấm kim số 10 - SDI 1104 loại 1
Bấm kim số 10 - SDI 1104 ...
Số Lượng: 1000
Giá: 26900 VNĐ/Cái
Chi Tiết | Đặt Mua
Bấm kim số 3 - Eagle 207
Bấm kim số 3 - Eagle 207
Số Lượng: 1000
Giá: 28000 VNĐ/Cái
Chi Tiết | Đặt Mua
Bấm 2 lỗ Eagle 837 loại 1
Bấm 2 lỗ Eagle 837 loại ...
Số Lượng: 100
Giá: 32400 VNĐ/Cái
Chi Tiết | Đặt Mua
Bảng tên CS dẻo/cứng nhỏ
Bảng tên CS dẻo/cứng nhỏ
Số Lượng: 1000
Giá: 1000 VNĐ/Cái
Chi Tiết | Đặt Mua
Dây đeo kẹp sắt
Dây đeo kẹp sắt
Số Lượng: 1000
Giá: 1700 VNĐ/Cái
Chi Tiết | Đặt Mua
Băng keo vpp 1,8cm 20yard
Băng keo vpp 1,8cm ...
Số Lượng: 1000
Giá: 1500 VNĐ/Cuộn
Chi Tiết | Đặt Mua
Băng keo trong/đục 4,8cm 50yard
Băng keo trong/đục 4,8cm ...
Số Lượng: 1000
Giá: 8300 VNĐ/Cuộn
Chi Tiết | Đặt Mua
Băng keo trong/đục 4,8cm 80yard
Băng keo trong/đục 4,8cm ...
Số Lượng: Cuộn
Giá: 11400
Chi Tiết | Đặt Mua
Băng keo trong/đục 4,8cm 100yard
Băng keo trong/đục 4,8cm ...
Số Lượng: Cuộn
Giá: 15100
Chi Tiết | Đặt Mua
Băng keo si 3,6cm
Băng keo si 3,6cm
Số Lượng: Cuộn
Giá: 8900
Chi Tiết | Đặt Mua
Băng keo xốp 2,4cm
Băng keo xốp 2,4cm
Số Lượng: Cuộn
Giá: 11900
Chi Tiết | Đặt Mua
Băng keo 2 mặt 5mm 10yard
Băng keo 2 mặt 5mm ...
Số Lượng: Cuộn
Giá: 1200
Chi Tiết | Đặt Mua
Băng keo 2 mặt 2,4cm 10yard
Băng keo 2 mặt 2,4cm ...
Số Lượng: Cuộn
Giá: 4100
Chi Tiết | Đặt Mua
Giấy A+ Plus A4 70gsm
Giấy A+ Plus A4 70gsm
Số Lượng: Ream
Giá: 51000 VNĐ/Ream
Chi Tiết | Đặt Mua
Giấy Clever up A4 70gsm
Giấy Clever up A4 70gsm
Số Lượng: Ream
Giá: 49000 VNĐ/Ream
Chi Tiết | Đặt Mua
Giấy Excel A4 70gsm
Giấy Excel A4 70gsm
Số Lượng: 1000
Giá: 48700 VNĐ/Ream (500 tờ)
Chi Tiết | Đặt Mua
Giấy IK Plus A4 70gsm
Giấy IK Plus A4 70gsm
Số Lượng:
Giá: 51000 VNĐ/Ream
Chi Tiết | Đặt Mua
Giấy Supreme A4 70gsm
Giấy Supreme A4 70gsm
Số Lượng:
Giá: 53000 VNĐ/Ream
Chi Tiết | Đặt Mua
Giấy Paperone A4 70gsm
Giấy Paperone A4 70gsm
Số Lượng:
Giá: 53000 VNĐ/Ream
Chi Tiết | Đặt Mua
Giấy Excel A4 80gsm
Giấy Excel A4 80gsm
Số Lượng: 10000
Giá: 54000 VNĐ/Ream
Chi Tiết | Đặt Mua
Giấy Clever up A4 80gsm
Giấy Clever up A4 80gsm
Số Lượng: 10000
Giá: 56500 VNĐ/Ream
Chi Tiết | Đặt Mua
Giấy Paperone A4 80gsm
Giấy Paperone A4 80gsm
Số Lượng: 10000
Giá: 67800 VNĐ/Ream
Chi Tiết | Đặt Mua
Giấy Double aA A4 80gsm
Giấy Double aA A4 80gsm
Số Lượng:
Giá: 72000 VNĐ/Ream
Chi Tiết | Đặt Mua
Giấy Excel A3 70gsm
Giấy Excel A3 70gsm
Số Lượng: 10000
Giá: 97000 VNĐ/Ream (500 tờ)
Chi Tiết | Đặt Mua
Giấy Excel A3 80gsm
Giấy Excel A3 80gsm
Số Lượng:
Giá: 108000 VNĐ/Ream
Chi Tiết | Đặt Mua
Giấy Paperone A3 80gsm
Giấy Paperone A3 80gsm
Số Lượng:
Giá: 136000 VNĐ/Ream
Chi Tiết | Đặt Mua
Giấy Photo màu A4
Giấy Photo màu A4
Số Lượng: Ream
Giá: 63800
Chi Tiết | Đặt Mua
Giấy Photo màu A4 dày
Giấy Photo màu A4 dày
Số Lượng:
Giá: 73300 VNĐ/Ream
Chi Tiết | Đặt Mua
Giấy liên tục 1 liên 210x279mm Super White
Giấy liên tục 1 liên ...
Số Lượng: 100
Giá: 156200 VNĐ/Thùng
Chi Tiết | Đặt Mua
ong nhua | cua nhua | thiết kế web | sim đẹp | ten mien viet nam | sơn tĩnh điện | cong ty qua tang | thep hinh | sơn tĩnh điện | ống nhựa | kinh son | thi cong san gia | thi cong tran thach cao | tam greenboard | thi cong vach ngan | khung xuong thach cao